PD Banská Bystrica časť Podlavice sa zaoberá a poskytuje tieto služby:

 

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a  ďalšieho predaja

2. staviteľ- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

3. asfaltovanie ciest

4. obchodná činnosť s rastlinnými, živočíšnymi produktami a potravinárskym tovarom

5. vnútroštátna nákladná doprava