História

Poľnohospodárske družsto Banská Bystrica časť Podlavice (ďalej len PD Podlavice) má dlhoročnú históriu. K jeho založeniu došlo dňa 3. februára 1972 kedy došlo k schváleniu vlastných stanov a doplnkov vlastných stanov. V danom období bolo PD Podlavice označované ako Jednotné rolnícke družstvo POKROK Banská Bystrica Podlavice (JRD"POKROK"). Z daného obdobia (rok 1988-1989) sa zachovalo aj niekoľko fotografií:
 
 
Silážne práce.
Vozový park.
Odvoz sena.
Žatevné práce.
Kosba kosačkami ŽTR.
Manipulácia s objemovými krmovinami.
 
 
 
Nenašli ste na našom webe to, čo vás zaujíma? Prosím, kontaktujte nás.